برای دانلود دفترچه راهنما اینجا کلیک کنید

127

طول دستگاه(سانتيمتر)

60

عرض دستگاه(سانتيمتر)

95

ارتفاع دستگاه(سانتيمتر)

24

تعداد تيغه ها (عدد)

182

وزن دستگاه بدون گاردان (كيلوگرم)

540

(دور بر دقيقه) PTO سرعت شفت خروجي تراكتور