دفتر مرکزی: البرز - کرج - مهرشهر - بلوار ارم - خيابان 116 - فرعي 8 - پلاك4 - واحد 2
کارخانه: يزد - شهرک صنعتي يزد - بلوار کاج - 24 متري يازدهم
دفتر مرکزی: (026)33404035
کارخانه: 37272117(035)
دفتر مرکزی: (026)33404036
کارخانه: (035)37272435
info@barchinkar.com
bco@barchinkar.com (بازرگاني)